Wat zijn de voordelen van een DAVID Rug Toestel voor de behandeling van rugklachten?

Het rug extensie toestel (lumbale thoracale extensie) is één van de meest gebruikte apparaten in fitnesscentra, fysiotherapiepraktijken, revalidatiecentra en ziekenhuis revalidatie faciliteiten wereldwijd.

Er is een breed scala aan medische fitness toestellen en de kwaliteit ervan varieert aanzienlijk. Waar moet u op letten bij het gebruik of de aanschaf van een rugtoestel? Wat zijn de voordelen van trainen op een geïsoleerd medisch rugtoestel in vergelijking met fitnessapparatuur van Life Fitness, Technogym, Milon circle, eGym, of Matrix? Deze blogpost zal antwoord geven op deze vraag en nog veel meer vragen over de belangrijke principes van rugtoestellen.

Go directly to

 1. Geoptimaliseerde biomechanica
 2. Geïsoleerde training
 3. Correct loading 
 4. Veilige trainingsomgeving
 5. Mogelijkheid tot testen en meten van de wervelkolom
 6. Digital Treatment protocol 
 7. Programma sjablonen voor rugklachten 
 8. Ervaring van patiënten
 9. Verzamelen van gegevens 
 10. Beheer van de kliniek 

 

1. Geoptimaliseerde biomechanica

Wat is cruciaal bij het ontwerp van een rug toestel? Biomechanica is het belangrijkste element. Een goed ontworpen rug oefening voorkomt schadelijke bewegingen, is vriendelijk voor de gewrichten maar zeer vermoeiend voor de spieren en kan gemakkelijk voor elk individu worden afgesteld. Verschillende studies hebben aangetoond dat beweging als medicijn kan worden ingezet voor pijnlijke gewrichten. De wervelkolom is echter een zeer complexe structuur met wervels, tussenwervelschijven, ligamenten, dynamisch werkende rotator- en tussenwervelspieren en grote, meestal statisch werkende ondersteunende spiergroepen.

Wanneer er ook sprake is van rugpijn en verlies van coördinatie is het uiterst moeilijk om op een gecontroleerde manier oefentherapie te ondergaan. Medische rug toestellen zijn nodig om het doelgebied te isoleren en totale controle te bieden bij de beweging en belasting van de rug.

2. Geïsoleerde training

Waarom is geïsoleerde training belangrijk bij rugpijn patiënten? Veel patiënten die last hebben van rugpijn vertonen compensatoir gedrag. Dit houdt in dat andere spiergroepen in het lichaam de functie van de spiergroepen in de rug overnemen. De activiteit in de rug wordt vermeden vanwege de pijn. Als gevolg hiervan nemen de kracht en beweeglijkheid van de spieren in de rug af en worden de spiergroepen die de activiteit overnemen overbelast. In het geval van langdurige compensatie ontstaan pijnklachten elders in het lichaam. Dit betekent dat het noodzakelijk is om de spieren in de rug geïsoleerd te trainen.

Een medisch rug toestel is zodanig ontwikkeld dat de compensatie van andere spiergroepen tot een minimum wordt beperkt. In het onderstaande voorbeeld is onderzoek gedaan naar het gebruik van een medisch rug extensie toestel voor de lumbale thoracale strekking van de wervelkolom. In dit geval zijn de erector spinae sterk geactiveerd in vergelijking met de heupstrekkers en de rug/heupflexoren.

(The Spinal Muscular Profile, Achim Denner, Springer 1992)

 

3. Correcte belasting

Wat bepaalt correcte belasting? De meeste fitnesstoestellen en functionele oefeningen zijn slecht in het controleren van de belasting. Dit betekent dat de belasting niet correct verdeeld wordt over het bewegingsbereik. Dus in één beweging van flexie naar extensie kan de belasting zowel te licht als te zwaar zijn, afhankelijk van de sector van de beweging. Hieronder staat een voorbeeld van hoe deze fout in de belastingcontrole de training beïnvloedt. In het begin voelt de beweging goed aan, maar naarmate men vermoeider wordt, wordt het bewegingsbereik korter en uiteindelijk is het onmogelijk om een full-range beweging uit te voeren. Een correct ontworpen belastingcontrole maakt bewegingen met een volledig bewegingsbereik mogelijk, zelfs bij volledige vermoeidheid.

Juiste belasting voor verlichting van rugpijn
Een medische rug toestel is uitgerust met een monitor die via intelligente software tijd en snelheid van de oefening in kaart brengt. Een compliance aan het einde van de oefening geeft de kwaliteit van de oefening aan. Het algoritme past het programma aan waar nodig.

Een dergelijk resultaat zou niet mogelijk zijn met een defecte belastingcontrole. In dit specifieke geval is er een therapietrouw score van 97% en ligt het bewegingsbereik binnen de normen.

 

Praktische voordelen van een correcte belasting door een medische rug extensie toestel:

 • Patiënten ervaren de beweging als zeer gebruiksvriendelijk en soepel, zonder ”schokken” of ”gewichtspieken”.
 • De spieren verrichten altijd de grootst mogelijke arbeid op elk niveau, ongeacht de belasting graad
 • De oefening is veilig, zelfs wanneer het vermoeiend effect zeer hoog is
 • Beweging is praktisch altijd pijnloos, wanneer het gewricht steun heeft en de belasting soepel is

4. Veilige trainingsomgeving

Wanneer is training van de rug extensie veilig? Wanneer de beweging de lumbale/thoracale wervelkolom mobiliseert in het sagittale vlak waarbij de strekspieren op een gecontroleerde manier worden geactiveerd met een beperkt bewegingsbereik. Het stelt mensen met zelfs ernstige en langdurige rugpijn en gebrek aan coördinatie en kracht in staat om met volledige veiligheid en minimale pijn te beginnen met mobilisatie- en versterkende oefeningen.

Met een uitgebreide testfaciliteit van een medisch rug extensie toestel kunnen de mobiliteit en de isometrische kracht van de spieren rond de wervelkolom nauwkeurig in kaart worden gebracht. Dit creëert een veilige omgeving die ervoor zorgt dat de patiënt niet een te hoog trainingsgewicht selecteert.

 

5. Mogelijkheid om de wervelkolom te testen en te meten

Hoe moet het testen en meten worden uitgevoerd? De veiligste en meest herhaalbare manier om de kracht van de spieren rond de wervelkolom te testen is het gebruik van isometrische krachttesten. De kracht wordt gemeten in Newton en vergeleken met een gevalideerde normatieve waarde. Het softwaresysteem berekent aan de hand van een programmasjabloon het juiste trainingsgewicht binnen de mobiliteitsgrenzen van de patiënt. Als een krachttest in deze fase te belastend is, is het een goed idee om eerst een mobiliteitstest te gebruiken om de coördinatie te trainen en het trainingsgewicht langzaam te verhogen vanaf sc. veilige waarden.

 

 

6. Digitaal behandel protocol

Hoe kan een patiënt met rugpijn worden behandeld? Het algemene doel van een succesvolle behandeling is dat de ervaren pijn afneemt en de kwaliteit van leven verbetert. Om dit doel te bereiken moet de actieve therapie progressief zijn en afgestemd op het aanpassingsvermogen van het individu. De behandeling is altijd gebaseerd op een individuele beoordeling. De progressie van het programma volgt de subjectieve evaluatie door de patiënt van de ervaren weerstand en pijnindicatoren. Een standaardprogramma voor de strekking van de rug biedt een veilige start, die kan worden gebruikt in de eerste fasen van de revalidatie. In het begin is het bewegingsbereik zo ontworpen dat het klein is en de belasting licht. De fysiotherapeut kan nu de progressie en feedback van de patiënt volgen en het programma real-time aanpassen.

 

7. Programma sjablonen voor rugklachten

Hoe werkt het volgen van de behandeling? Pijnlijke gewrichten en spierweefsels zijn de kritisch beperkende factoren in hoeveel belasting en bewegingsbereik kan worden gebruikt. Deze schematische afbeelding toont hoe de progressie van de belasting wordt gecontroleerd tijdens de behandeling met de verschillende medische rug toestellen. Het is van cruciaal belang om de belasting altijd onder de ”verergeringsdrempel” te houden en tegelijkertijd te streven naar adaptieve veranderingen in de spieren en het weefsel. In dit voorbeeld leidde het volgen van de pijn tot een afname van de belasting, totdat de situatie zich stabiliseerde.

8. Ervaring van de patiënt

Wat kan een rugpijnpatiënt motiveren? Alle trainingsvariabelen worden gevolgd en het systeem berekent onmiddellijk het nalevingspercentage op basis van de juiste snelheid, het bewegingsbereik en de werkbelasting. Het delen en uitleggen van deze trainingsgegevens helpt bij de motivatie van de patiënt.

Het controleren van de therapietrouw op patiënt- en centrumniveau is een belangrijk onderdeel van de algehele kwaliteitscontrole. Patiënten voorlichten op basis van objectieve gegevens is belangrijk voor patiënten om eigenaar te worden van hun eigen zorgproces. Uitleggen wat er met de rug van de patiënt aan de hand is (samen beslissen) is een belangrijke factor om het herstel te bevorderen.

 

9. Gegevensverzameling

Wat hebben gegevens en een rug toestel met elkaar gemeen? Met hoogwaardige, uitgebreide gegevens gaat het medische rug toestel nu naar het volgende niveau in gegevensanalyse, waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstmatige intelligentie (AI). Met behulp van geavanceerde algoritmen voor machinaal leren en snel groeiende patiëntgegevens optimaliseert de AI-engine de gegevensverzamelingsprocedure, vindt hij subgroepen van patiënten met een vergelijkbare respons op de behandeling, voorspelt hij de behandelingsresultaten en optimaliseert hij de behandeling tijdens de verschillende fasen van de behandelingsperiode.

 

 

 

10. Fysiotherapie centrum management

Hoe ziet de toekomst eruit? Fysiotherapie wordt vaak uitgevoerd als een één-op-één behandeling, wat betekent dat een toename van het aantal patiënten zal leiden tot een toename van de zorgkosten. Met een rugtoestel als onderdeel van de totale behandeling is het mogelijk om meer dan 1 op 1 te behandelen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de behandeling.

Bastiaan Meijer